หลักการเลือกใช้งาน

ท่อเมนแนวตั้ง (Main Stack Pipe)

DURGO

3”
4”
6” หรือขนาดใหญ่กว่า

AAV-75
AAV-110
AAV-160

ท่อเมนแนวนอน (Branch Pipe)

DURGO

2”
3”
4”
6”

AAV-40
AAV-50
AAV-50
AAV-75