ระบบวาล์วเติมอากาศ

DURGO AAVs

ระบบวาล์วเติมอากาศ

DURGO AAVs

AIR ADMITTANCE VALVES

FOR DRAINAGE SYSTEMS

AAVs (Air Admittance Valves) คือ วาล์วเติมอากาศ ซึ่งทำหน้าที่ในการเปิดรับอากาศเข้าในระบบ สามารถใช้แทนท่ออากาศ (Vent Pipe) ในระบบน้ำทิ้งและระบบน้ำเสีย ทำให้ช่วยลดจำนวนท่ออากาศลงได้ รวมทั้งยังช่วยทำให้ช่องชาร์ป (Shaft) มีขนาดที่เล็กลง เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านบนดาดฟ้าอาคาร และช่วยลดเวลาในการก่อสร้างของโครงการ

ระบบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs ทดแทนท่อระบายอากาศของระบบท่อน้ำทิ้งแบบเก่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเติมอากาศเข้าระบบ และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำถูกดึงออกจาก Trap (ตัวดักกลิ่น) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็น และลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบท่อน้ำทิ้งได้อย่างดี

ทดแทนท่อระบายอากาศของระบบท่อน้ำทิ้งแบบเก่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเติมอากาศเข้าระบบ และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำถูกดึงออกจาก Trap (ตัวดักกลิ่น)
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็น และลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบท่อน้ำทิ้งได้อย่างดี

ลดค่าใช้จ่าย

วัสดุท่อน้ำทิ้ง ค่าแรง และลดระยะเวลา ในการก่อสร้าง

ป้องกันเชื้อโรค

ที่ปะปนมากับอากาศภายในท่อน้ำทิ้ง ระบบเก่าไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ห้องพัก ส่วนต่างๆ ภายในอาคารได้

เพิ่มมูลค่า

สามารถลดปริมาณ หรือไม่ต้องใช้ ท่ออากาศภายในอาคาร ลดขนาด ช่องชาร์ป ทำให้เพิ่มพื้นที่ขาย และ พื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

สินค้าหลากหลาย ติดตั้งกับท่อประเภทต่างๆ (มาตรฐาน EN/JIS) ได้ทุกชนิด

smell

ลดปัญหากลิ่นเหม็น

ในระบบเก่ามักมีปัญหากลิ่นเหม็น จากระบบท่อน้ำทิ้ง ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร

ยับยั้งการลามไฟ

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพราะอากาศเข้า ในอาคารน้อยลง เมื่อเทียบกับระบบเก่า

Air

ลดอัตราการถ่ายเทอากาศ

ในขณะที่ระบบไม่ถูกใช้งานจึงทำให้น้ำ ใน Trap (ตัวดักกลิ่น) ระเหยช้าลง และไม่ถูกดูดออกไป ซึ่งจะเป็น สาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็น

มั่นใจได้

จากการยอมรับ และการใช้งาน ในต่างประเทศมานาน กว่า 50 ปี