ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้

DURGO AAVs

ทดแทนท่ออากาศของระบบน้ำทิ้ง

ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้

DURGO AAVs

ทดแทนท่ออากาศของระบบน้ำทิ้ง

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศสำหรับระบบน้ำทิ้ง

Air Admittance Valve for Drainage Systems

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ หรือ DURGO AAVs คือ วาล์วเติมอากาศซึ่งทำหน้าที่เปิดรับอากาศเข้าไปในระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง สามารถใช้ทดแทนท่ออากาศ (Vent Pipe) ของระบบน้ำทิ้งได้ วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้จะเปิดเมื่อระบบมีการระบายน้ำหรือเมื่อระบบต้องการอากาศ และจะปิดสนิททันทีทำให้กลิ่นเหม็นไม่สามารถออกจากตัววาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ได้ ข้อดีเมื่อใช้วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศ ทำให้ระบบน้ำทิ้งไม่ต้องมีท่ออากาศ (Vent Stack) อยู่ภายในช่องชาร์ป (Shaft) ของโครงการ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในช่องชาร์ป หรือสามารถลดขนาดช่องชาร์ปให้เล็กลงได้ และยังช่วยลดท่ออากาศสาขาแนวนอนลงได้

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถติดตั้งใกล้กับสุขภัณฑ์ ทำให้สามารถเติมอากาศเข้าระบบได้ทันทีเมื่อระบบต้องการอากาศ จึงแก้ไขปัญหาน้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ถูกดูดออกไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถใช้ทดแทนท่อเขาควาย หรือ VTR (Vent Through Roof) บนชั้นดาดฟ้าของอาคารทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านบนดาดฟ้าอาคารได้

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ เทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน ได้รับการยอมรับและถูกใช้งานทดแทนท่ออากาศในระบบสุขาภิบาลของยุโรปมามากกว่า 50 ปี เพราะด้วยข้อดีมากมาย เช่น ลดค่าก่อสร้าง และ ลดระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ, ติดตั้งง่าย, ลดปัญหากลิ่นเหม็นของระบบน้ำทิ้ง และลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบน้ำทิ้ง เป็นต้น

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ (DURGO AAVs) ทดแทนท่ออากาศ

▲ เปรียบเทียบการทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง ด้วยวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ (DURGO AAVs)
▲ วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ (DURGO AAVs) 1 ตัว สามารถเติมอากาศให้กับสุขภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 5 สุขภัณฑ์ + 1 Floor Drain
▲ วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ สามารถติดตั้งได้หลายตำแหน่งในระบบน้ำทิ้ง

หลักการทำงานของวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ (DURGO AAVs)

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ใช้ทดแทนท่ออากาศของระบบน้ำทิ้งแบบเก่า ตัวช่วยของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมอากาศ และช่วยควบคุมแรงดันลบ (Negative Pressure) ที่เกิดขึ้นในระบบระบายน้ำทิ้ง

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยหลักการทำงานของลิ้นวาล์ว จะเปิด-ปิด ก็ต่อเมื่อระบบมีการระบายน้ำ ซึ่งการระบายน้ำจากสุขภัณฑ์ต่าง ๆ จะส่งผลให้แรงดันลบในระบบน้ำทิ้งมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น การเปิดของลิ้นวาล์ว คือการรับอากาศเข้าไปในระบบน้ำทิ้ง ซึ่งอากาศที่รับเข้าไปจะเป็นการปรับปริมาณอากาศของระบบให้มีความสมดุล เมื่อระบบมีอากาศที่เพียงพอแรงดันลบจะไม่เพิ่มสูงขึ้น และจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ถูกดูดออกไป

หลักการทำงานง่าย ๆ แต่ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานของ
วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้มีการทำงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. วาล์วปิดสนิท

เมื่อระบบระบายน้ำทิ้งไม่มีการใช้งาน หรือไม่มีการระบายน้ำจากสุขภัณฑ์ต่างๆ นั่นคือสภาวะแรงดันอากาศในระบบไม่ผันแปร หรือระบบอยู่ในสภาวะสมดุล ลิ้นวาล์วจะปิดสนิททำให้เชื้อโรคหรือกลิ่นเหม็นภายในระบบไม่สามารถออกสู่ภายนอกได้ ในทางตรงกันข้าม มลพิษหรือสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เช่นกัน

2. วาล์วเปิด

เมื่อระบบมีการระบายน้ำ แรงดันลบในระบบจะค่อยๆเพิ่มขึ้น โดยแรงดันลบที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจะสามารถดูดลิ้นวาล์วให้เปิดขึ้นเพื่อรับอากาศเข้าไปในระบบ แรงดันลบที่สูงขึ้นจะค่อยๆลดลงเมื่ออากาศจากภายนอกเข้าสู่ระบบ และเมื่อปริมาณอากาศที่รับเข้ามีมากเพียงพอที่ระบบต้องการจะสามารถแก้ปัญหาแรงดันลบที่สูงจนส่งผลให้น้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ถูกดูดออกมาได้ วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้จึงเป็นตัวช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้งที่มีสาเหตุเกิดจากน้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ถูกดูดออกไป ทำให้กลิ่นเหม็นสามารถย้อนกลับเข้าสู่อาคาร

3. วาล์วปิดสนิทอีกครั้ง

เมื่อระบบเสร็จสิ้นการใช้งาน ความต้องการอากาศของระบบน้ำทิ้งลดลง แรงดันลบจะค่อยๆลดลงอัตโนมัติ เป็นไปตามหลักสมดุลแรงดันธรรมชาติ ลิ้นวาล์วที่ถูกเปิดขึ้นจะค่อยๆ ตกกลับลงมาปิดสนิทเหมือนเดิม ระบบการเปิด-ปิดของลิ้นวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้จะทำงานอัตโนมัติในทุกครั้งที่ระบบน้ำทิ้งต้องการอากาศในขณะที่มีการระบายน้ำจากสุขภัรฑ์ หรือ เมื่อระบบมีแรงดันบวกเกิดขึ้น

ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ ดีกว่าอย่างไร

การออกแบบท่ออากาศของระบบน้ำทิ้งง่ายขึ้น

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่ใกล้กับสุขภัณฑ์ ทำให้สามารถเปิดรับอากาศเพื่อเติมอากาศให้กับสุขภัณฑ์ได้ทันที และเนื่องจากไม่ต้องมีท่อ Branch Vent หรือ ท่ออากาศแนวนอน ทำให้การออกแบบระบบสุขาภิบาลทำได้หลากหลายขึ้น วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้มีขนาดให้เลือกมากมายทำให้ง่ายต่อการเลือกติดตั้งให้เหมาะสม และสะดวกกับหน้างาน

มีทีมงานวิศวกรออกแบบระบบท่ออากาศ

การออกแบบเลือกขนาดและตำแหน่งติดตั้งของวาล์วเติมอากาสเดอร์โก้ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรออกแบบโดยวิศวกรที่มีความรู้ และออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ 1 ตัว สามารถเติมอากาศให้กับสุขภัณฑ์ได้ 5 สุขภัณฑ์ รวม Floor Drain อีก 1 เป็น 6 (ใส่link ไปที่ Contact us หรือ Line@)

ประหยัดค่าก่อสร้าง

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถทดแทนท่ออากาศของระบบน้ำทิ้ง ทำให้สามารถลดค่าวัสดุท่อน้ำทิ้ง ลดค่าแรงในการติดตั้งท่ออากาศ และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ทำให้ค่าก่อสร้างโดยรวมลดลง

เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ

การใช้วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศของระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ทำให้ไม่มีท่ออากาศในช่องชาร์ป ,สามารถลดขนาดช่องชาร์ปลง หรือ ช่องชาร์ปมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น และทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารมากขึ้น

ลดปัญหากลิ่นเหม็น

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ถูกออกแบบมาอย่างดี โดยลิ้นวาล์วจะปิดสนิทเมื่อระบบไม่มีการระบายน้ำจากสุขภัณฑ์ ทำให้กลิ่นเหม็นไม่สามารถออกจากตัววาล์วได้ และวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ติดตั้งใกล้กับสุขภัณฑ์ทำให้สามารถรับอากาศได้ทันทีจึงช่วยแก้ปัญหาไม่ให้น้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ถูกดูดออกไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหากลิ่นเหม็นของระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง

ลดอัตราการถ่ายเทอากาศ

ระบบน้ำทิ้งที่ติดตั้งวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้จะไม่มีท่ออากาศ และลิ้นวาล์วจะปิดสนิทขณะที่ไม่มีการระบายน้ำ ทำให้ไม่มีอากาศใหม่เข้ามาเติมในระบบน้ำทิ้ง ส่งผลทำให้น้ำที่ค้างอยู่ภายในตัวดักกลิ่น (Trap) ต่างๆ ระเหยช้าลง จึงช่วยเพิ่มระยะเวลาของการป้องกันกลิ่นเหม็นได้นานกว่าระบบท่ออากาศของระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งแบบเก่าๆ

ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้จะปิดสนิทเมื่อระบบไม่มีการระบายน้ำ ทำให้อากาศเหม็นหรือเชื้อโรคที่อยู่ภายในระบบน้ำทิ้งไม่สามารถออกมาสู่ภายนอกได้ ซึ่งแตกต่างจะระบบท่ออากาศของระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งแบบเก่าที่เชื้อโรคและกลิ่นเหม็นภายในท่อน้ำทิ้งสามารถปะปนมากับอากาศและแพร่กระจายเข้าสู่ห้องพักส่วนต่างๆ ภายในอาคาร และสามารถแพร่กระจายออกสู่ภายนอกได้จากท่อเขาควาย หรือ VTR (Vent Through Roof) บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้มีหลากหลายรุ่น จึงสามารถติดตั้งเข้ากับท่อระบายน้ำทิ้งมาตรฐาน EN เช่นท่อน้ำทิ้งเก็บเสียงไซเลนท์ , ท่อน้ำทิ้งมาตรฐาน JIS เช่นท่อ PVC และ สามารถติดตั้งขันเข้ากับเกลียวของข้อต่อได้ทุกชนิด

ยับยั้งการลามไฟ

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ใช้ทดแทนท่ออากาศของระบบน้ำทิ้ง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะช่วยลดอัตราการลามไฟ เพราะอากาศหรือออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบของการติดไฟจะเข้าสู่ภายในอาคารน้อยลง เมื่อเทียบกับการใช้ท่ออากาศของระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งแบบเก่า

มั่นใจในการใช้งาน

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ได้รับการยอมรับและถูกใช้งานในยุโรปมานานกว่า 50 ปี และมีมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงการใช้งาน ร่วมถึงมีมาตรฐานการทดสอบมากมายที่ทำให้มั่นใจว่า วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้เหมาะสำหรับใช้ทดแทนท่ออากาศของระบบระบายน้ำทิ้งได้

มั่นใจในการใช้งาน

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ได้รับการยอมรับและถูกใช้งานในยุโรปมานานกว่า 50 ปี และมีมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงการใช้งาน ร่วมถึงมีมาตรฐานการทดสอบมากมายที่ทำให้มั่นใจว่า วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้เหมาะสำหรับใช้ทดแทนท่ออากาศของระบบระบายน้ำทิ้งได้

Scroll to Top