หลักการเลือกใช้งาน

หลักการเลือกใช้งาน

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้มีทั้งหมด 10 รุ่น สามารถเลือกใช้ได้โดยอ้างอิงตามขนาดและชนิดของท่อน้ำทิ้งที่อ้างอิงตามมาตรฐานการผลิต ดังนี้

ท่อเมนแนวตั้ง (Main Stack Pipe)

DURGO

3”
4”
6” หรือขนาดใหญ่กว่า

AAV-89
AAV-114
AAV-140

ท่อเมนแนวนอน (Branch Pipe)

DURGO

2”
2-1/2”
3”
4”
6”

AAV-NPT1
AAV-50
AAV-50
AAV-60
AAV-89

ท่อเมนแนวตั้ง (Main Stack Pipe)

DURGO

3”
4”
6” หรือขนาดใหญ่กว่า

AAV-75
AAV-110
AAV-160

ท่อเมนแนวนอน (Branch Pipe)

DURGO

2”
3”
4”
6”

AAV-40
AAV-50
AAV-50
AAV-75

สำหรับการติดตั้งวาวล์เติมอากาศเดอร์โก้ สำหรับใช้งานทดแทนท่อ Relief Vent ที่ต้องติดตั้งบนท่ออากาศแนวดิ่ง (Vent Stack / Stack Vent)
ทุกๆ ระยะ 10 ชั้น ให้ใช้วาวล์เติมอากาศเดอร์โด้ รุ่น AAV50 กับท่อทุกมาตรฐาน

ตำแหน่งที่ติดตั้ง วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถใช้งานทดแทนท่ออากาศแนวดิ่ง (Vent Stack / Stack Vent) ของระบบท่อน้ำทิ้งแบบเก่า  โดยสามารถตัดท่ออากาศแนวดิ่งในช่องชาร์ป (Shaft) ออกได้ และสามารถติดตั้งทดแทนบนท่อเมนน้ำเสีย (Waste Pipe) และท่อเมนน้ำโสโครก (Soil Pipe)  และใช้งานทดแทนท่อเขาควาย หรือ VTR (Vent Through Roof) ที่ต้องติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าของอาคารเพื่อรับอากาศเติมเข้าสู่ระบบ

ตำแหน่งที่ติดตั้งวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถติดตั้งบนฝ้าของชั้นบนสุดของอาคาร แทนการเจาะพื้นของท่อเขาควายเพื่อรับอากาศบนชั้นดาดฟ้าตามแบบท่ออากาศระบบเดิมๆ ทำให้ช่วยลดปัญหาน้ำรั่วซึมจากชั้นดาดฟ้า และลดปัญหากลิ่นเหม็นที่มาจากท่อน้ำทิ้งระบบสุขาภิบาลบนดาดฟ้า ช่วยให้อาคารสามารถใช้พื้นที่ด้านบนอาคารเพื่อทำกิจกรรมต่างๆได้

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถติดตั้งบนท่อน้ำเสียแนวนอน (Waste pipe) และท่อน้ำโสโครกแนวนอน (Soil pipe)  ซึ่งคือตำแหน่งที่สามารถติดตั้งใกล้กับสุขภัณฑ์ ลิ้นวาล์วจะปิดสนิทเมื่อระบบไม่มีการใช้งานทำให้กลิ่นเหม็นไม่สามารถออกจากตัววาล์วได้  และลิ้นวาล์วจะเปิดเพื่อรับอากาศเข้าไปทันทีเมื่อระบบมีการระบายน้ำ หรือ เมื่อระบบต้องการอากาศ ทำให้สามารถรักษาระดับแรงดันลบ (Negative Pressure ) ไม่ให้สูงขึ้นในระบบ และยังส่งผลทำให้สามารถรักษาระดับน้ำในตัวดักกลิ่นไม่ให้โดนดูดออกไป จึงหมดปัญหากลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้าสู่อาคารได้

ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งเพื่อใช้งานกับระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกใช้ขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งวาล์ว เพื่อให้สามารถรับอากาศเพื่อเติมอากาศให้กับสุขภัณฑ์ โดยวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้มีทีมวิศวกรที่ช่วยออกแบบเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน EN 12380 และ ตามมาตรฐาน EN12056 สามารถส่งรายละเอียดหรือติอต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้ 

Scroll to Top