Articles

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง

Articles ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง ปัญหาที่เรามักพบเจอบ่อยๆ เกี่ยวกับระบบน้ำทิ้ง คือปัญหาน้ำทิ้งไหลระบายช้า บางครั้งระบายไม่ลง  หรืออาจเจอปัญหากดชักโครกไม่ลง เกิดปัญหาท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น หรือ มีอากาศดันกลับ เกิดเป็นน้ำบุ๋งๆ

Read More »

ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โฉมใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกใช้ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ ทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง

Articles ท่าอากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น โฉมใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกใช้ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง สนามบินขอนแก่นได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร รันเวย์ และส่วนต่างๆ เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน และเพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีสายการบินพาณิชย์ให้บริการด้วยกัน

Read More »

ใครๆก็อยากมีครัวสวยๆ ดีๆ พื้นที่อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนในครอบครัว

Articles ใครๆ ก็อยากมีครัวสวยๆ ดีๆ เพื่อเป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนในครอบครัว เมื่อคุณคิดจะสร้างบ้านจะมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง งานระบบระบายน้ำทิ้งภายในบ้านเป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญ ซึ่งระบบน้ำทิ้งประกอบไปด้วยท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ หากมีการวางแผนการออกแบบระบบระบายน้ำทิ้งที่ดี จะไม่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึ่งประสงค์ที่มาจากระบบระบายน้ำทิ้ง รวมถึงปัญหากลิ่นเหม็นที่มาจากอ่างล้างจาน

Read More »

DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค!

Articles DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค! DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มาจากระบบท่อน้ำทิ้งไม่ให้กระจายเข้าสู่ห้องพัก และภายในอาคารได้ ด้วยระบบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs

Read More »

ห้องน้ำเหม็น ตัวการของเชื้อโรค

Articles ห้องน้ำเหม็น ตัวการของเชื้อโรค! ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ หรือห้องน้ำเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุ ประกอบด้วย 1. ตะแกรงกันกลิ่น หรือ Floor drain

Read More »

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง

Articles ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง ปัญหาที่เรามักพบเจอบ่อยๆ เกี่ยวกับระบบน้ำทิ้ง คือปัญหาน้ำทิ้งไหลระบายช้า บางครั้งระบายไม่ลง  หรืออาจเจอปัญหากดชักโครกไม่ลง เกิดปัญหาท่อน้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น หรือ มีอากาศดันกลับ เกิดเป็นน้ำบุ๋งๆ ที่ชักโครกของห้องน้ำชั้นล่าง ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากการติดตั้งท่ออากาศของระบบน้ำทิ้งไม่ถูกต้อง ในการออกแบบระบบน้ำทิ้งท่ออากาศจะมีหน้าที่เติมและปล่อยอากาศให้กับ ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe) กับท่อน้ำโสโครก (Soil Pipe)  โดยอากาศเป็นตัวแปรสำคัญของการระบายน้ำทิ้ง การเติมอากาศเข้าไปในระบบน้ำทิ้งในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการระบายน้ำก็เพื่อที่จะช่วยรักษาสมดุลของแรงดัน ทำให้ไม่เกิดแรงดันติดลบหรือแรงดูดมากเกินไปในระบบ

Read More »

ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โฉมใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกใช้ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ ทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง

Articles ท่าอากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น โฉมใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกใช้ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง สนามบินขอนแก่นได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร รันเวย์ และส่วนต่างๆ เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน และเพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีสายการบินพาณิชย์ให้บริการด้วยกัน 5 สายการบิน คือ ไทยสไมล์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และไทยเวียตเจ็ท ให้บริการเส้นทางจากขอนแก่นไปยังดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, หาดใหญ่เเละภูเก็ต อาคารหลังใหม่มีการออกแบบที่ทันสมัย มีห้องน้ำสาธารณะจำนวนมาก

Read More »

ท่ออากาศคืออะไร สำคัญอย่างไรกับระบบน้ำทิ้ง

Articles ท่ออากาศคืออะไร สำคัญอย่างไรกับระบบน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคารประกอบด้วย 3 ส่วน หลักๆ คือ 1. ท่อน้ำโสโครก (Soil Pipe) คือ ท่อที่ใช้รับน้ำเสียจากโถส้วม โถปัสสาวะ หรือท่อที่ระบายมูลของมนุษย์ 2. ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe) คือ ท่อที่ใช้รับน้ำเสียจาก อ่างอาบน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ อ่างล้างชาม

Read More »

ใครๆก็อยากมีครัวสวยๆ ดีๆ พื้นที่อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนในครอบครัว

Articles ใครๆ ก็อยากมีครัวสวยๆ ดีๆ เพื่อเป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนในครอบครัว เมื่อคุณคิดจะสร้างบ้านจะมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง งานระบบระบายน้ำทิ้งภายในบ้านเป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญ ซึ่งระบบน้ำทิ้งประกอบไปด้วยท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ หากมีการวางแผนการออกแบบระบบระบายน้ำทิ้งที่ดี จะไม่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึ่งประสงค์ที่มาจากระบบระบายน้ำทิ้ง รวมถึงปัญหากลิ่นเหม็นที่มาจากอ่างล้างจาน คือการที่น้ำใน P Trap ถูกดูดออกไป ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุนั้น คือการออกแบบขนาดท่ออากาศไม่เพียงพอกับการเติมอากาศเข้าไปในระบบ เมื่อมีการระบายน้ำทำให้เกิดการดูดน้ำในส่วนของ P Trap ออกไปด้วย เมื่อน้ำใน P Trap

Read More »

DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค!

Articles DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค! DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มาจากระบบท่อน้ำทิ้งไม่ให้กระจายเข้าสู่ห้องพัก และภายในอาคารได้ ด้วยระบบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเติมอากาศเข้าระบบ และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำถูกดึงออกจาก Trap (ตัวดักกลิ่น) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็น ทั้งยังลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบท่อน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี เลือก DURGO AAVs ทุกครั้งที่ออกแบบระบบน้ำทิ้ง….เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

Read More »

ห้องน้ำเหม็น ตัวการของเชื้อโรค

Articles ห้องน้ำเหม็น ตัวการของเชื้อโรค! ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ หรือห้องน้ำเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุ ประกอบด้วย 1. ตะแกรงกันกลิ่น หรือ Floor drain (ที่เรียกทั่วไปว่า Bell Trap ) ที่ครอบบริเวณรูระบายน้ำ ของห้องน้ำบริเวณส่วนเปียกและส่วนแห้ง บางรุ่นจะมีถ้วยน้ำ มีรูปทรงคล้ายชามคว่ำ ลักษณะขังน้ำในตัว เพื่อช่วยกันกลิ่นภายในท่อย้อนขึ้นมา ในห้องน้ำ ถ้าน้ำในถ้วยแห้งจะทำให้กลิ่นสามารถย้อนกลับมาได้   2.

Read More »