Articles

เมื่อคุณคิดจะสร้างบ้านจะมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง งานระบบระบายน้ำทิ้งภายในบ้านเป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญ ซึ่งระบบน้ำทิ้งประกอบไปด้วยท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ หากมีการวางแผนการออกแบบระบบระบายน้ำทิ้งที่ดี จะไม่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นไม่พึ่งประสงค์ที่มาจากระบบระบายน้ำทิ้ง รวมถึงปัญหากลิ่นเหม็นที่มาจากอ่างล้างจาน คือการที่น้ำใน P Trap ถูกดูดออกไป ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุนั้น คือการออกแบบขนาดท่ออากาศไม่เพียงพอกับการเติมอากาศเข้าไปในระบบ เมื่อมีการระบายน้ำทำให้เกิดการดูดน้ำในส่วนของ P Trap ออกไปด้วย เมื่อน้ำใน P Trap ลดลงกลิ่นเหม็นและเชื้อโรคจะสามารถย้อนกลับเข้ามาในห้องครัว และเมื่อปริมาณอากาศที่เข้าไปในระบบไม่เพียงพอการระบายน้ำของระบบจะแย่ลงหรือที่เราเรียกกันว่า ”น้ำระบายช้า”

ในปัจจุบันหลายๆบ้านมีการสร้างห้องครัวเป็นมุมสันทนาการของครอบครัว Kitchen Island จึงเป็นเหมือนโต๊ะอเนกประสงค์ที่เอาไว้ทำกิจกรรมสำหรับทำอาหารร่วมกัน ถือเป็นการสร้างบรรยายกาศแห่งความสุขของครอบครัว โดยฟังก์ชั่นของเคาน์เตอร์บางครั้งจะมีอ่างล้างจานเพื่อการทำความสะอาดที่สะดวก สำหรับท่ออากาศของ Kitchen Island ซึ่งอยู่กลางห้องครัวจึงต้องวางแผนแนวทางการเดินท่ออากาศอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น ในการเดินท่ออากาศแบบเดิมเมื่อคำนึงถึงความสวยงาม จึงจำเป็นต้องเดินท่ออากาศหลบภายใต้อ่างล้างจานและเดินใต้พื้นเพื่อเดินท่อออกไปที่ผนังซึ่งอยู่ห่างออกไป ซึ่งหลาย ๆ ครั้งการเดินท่ออากาศแบบนี้มักติดปัญหายุ่งยากในการติดตั้ง

ปัจจุบันมีระบบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs ที่สามารถนำมาติดตั้งเพื่อทดแทนท่ออากาศได้ทั้งหมด การติดตั้งง่ายๆเพียงแค่ขันเกลียววาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs เข้ากับระบบท่อน้ำทิ้งเดิมของอ่างล้างจาน ไม่จำเป็นต้องเดินท่ออากาศยาวๆอีกต่อไป ตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs คือตำแหน่งหลัง P Trap โดยหลักการทำงานของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs จะเปิดรับอากาศเมื่อมีการระบายน้ำ โดยตำแหน่งการเปิดรับอากาศอยู่ใกล้จุดที่ระบาย ทำให้รับอากาศได้ทันที และวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs เมื่อในเวลาที่ไม่มีการระบายน้ำ ลิ้นวาล์วด้านในจะปิดสนิททำให้กลิ่นเหม็นหรือเชื้อโรคภายในระบบจะไม่สามารถออกมาได้

วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs…ตัวช่วยในการออกแบบที่ทำให้คุณได้ห้องครัวที่สวยดั่งใจ