Lubricant

น้ำยาหล่อลื่นสำหรับท่อระบายน้ำ XYLENT Lubricant 1000g

วิธีการใช้งาน
1. ตรวจสอบสภาพซีลยางให้สมบูรณ์
2. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ต้องทำการประกอบให้สะอาด
3. ในกรณีใช้กับท่อ XYLENT ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นบาง ๆ ที่ซีลยางให้ทั่ว และสวมท่อหรือข้อต่อเข้าด้านในปากระฆังจนสุด ทำเครื่องหมายที่ขอบปากระฆัง
4. แล้วดึงกลับออกมา 10 มม. เสร็จแล้วเช็ดน้ำยาส่วนที่เกินและทิ้งไว้ 48 ชม. ก่อนทดสอบแรงดันน้ำ
5. ในกรณีใช้กับวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs

      • ติดตั้งกับท่อ XYLENT ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นที่ยางด้านในปากระฆังของท่อหรือข้อต่อให้ทั่ว ใส่วาล์ว DURGO AAVs ลงในปากระฆังแหวนยาง โดยความลึก กำหนดให้ AAV รุ่น 40-50 ลึก 30 มม. และรุ่น 75-160 ลึก 40 มม.
      • ติดตั้งกับท่อ PVC ให้ทาน้ำยาหล่อลื่นที่ด้านในข้อต่อยางดำให้ทั่ว และใส่ยางดำเข้ากับตัววาล์วและปลายท่อ โดยความลึกกำหนดให้AAV รุ่น 40-60 ลึกด้านละ 30 มม. และ รุ่น 89-140 ลึกด้านละ 40 มม.

การเก็บรักษา
1. ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน
2. ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ปี จากวันที่ผลิต (ดูใต้หลอด)
3. ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือมีประกายไฟ

ข้อควรระวัง
1. ห้ามสูดดมหรือรับประทาน