หลักการทำงาน

หลักการทำงานง่าย ๆ แต่ทรงประสิทธิภาพของ DURGO AAVs ควบคุมแรงดันอากาศในระบบด้วยแรงกลธรรมชาติ ลดปัญหาแรงดันบวก (Positive Pressure) ด้วยการปรับปริมาณอากาศในระบบให้มีความสมดุล โดยมีการทำงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

วาล์วปิดสนิท ในสภาวะแรงดันอากาศในระบบไม่ผันแปร หรือเป็นศูนย์ เชื้อโรคหรือกลิ่นเหม็นภายในระบบจะไม่สามารถออกสู่ภายนอกได้ ในทางตรงกันข้าม มลพิษหรือสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เช่นกัน

วาล์วเปิด รับแรงดันอากาศจากภายนอกเข้ามาในระบบที่สูญเสียแรงดันอากาศ แก้ปัญหาแรงดูด แรงดันติดลบ (Negative Pressure) จากการระบายน้ำทิ้ง ให้สมดุลและเต็มประสิทธิภาพ

วาล์วปิดสนิทอีกครั้ง เมื่อปรับสมดุลแรงดันและอากาศในระบบถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ น้ำใน P-Trap อยู่ในระดับมาตรฐาน กระบวนการระบายน้ำเสร็จสิ้น ลิ้นวาล์วจะค่อย ๆ ปิดลงมาสนิทเหมือนเดิม และจะทำงานอัตโนมัติในทุกครั้งที่สูญเสียแรงดันอากาศในระบบ