Articles

DURGO AAVs ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มาจากระบบท่อน้ำทิ้งไม่ให้กระจายเข้าสู่ห้องพัก และภายในอาคารได้ ด้วยระบบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเติมอากาศเข้าระบบ และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำถูกดึงออกจาก Trap (ตัวดักกลิ่น) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็น ทั้งยังลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบท่อน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี

เลือก DURGO AAVs ทุกครั้งที่ออกแบบระบบน้ำทิ้ง….เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า