Articles

ท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคารประกอบด้วย 3 ส่วน หลักๆ คือ

1. ท่อน้ำโสโครก (Soil Pipe)

คือ ท่อที่ใช้รับน้ำเสียจากโถส้วม โถปัสสาวะ หรือท่อที่ระบายมูลของมนุษย์

2. ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe)

คือ ท่อที่ใช้รับน้ำเสียจาก อ่างอาบน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ อ่างซักผ้า เครื่องซักผ้า หรือท่อที่ไม่มีมูลของมนุษย์

3. ท่ออากาศ (Vent Pipe)

ท่อที่ต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งใกล้กับตัวดักกลิ่น (Trap) 

ท่ออากาศ (Vent Pipe) คือช่องทางสำหรับให้อากาศผ่านเข้า-ออกในระบบน้ำทิ้ง โดยท่ออากาศมีหน้าที่รักษาความดันภายในของระบบน้ำทิ้งให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด การที่ระบบน้ำทิ้งมีอากาศเข้ามาในระบบเพียงพอจะช่วยทำให้การระบายน้ำระบายได้ดี แต่เมื่ออากาศในระบบไม่เพียงพอจะทำให้แรงดันของระบบน้ำทิ้งเปลี่ยนแปลง และเมื่อเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจะเกิดแรงดูดที่มากพอที่จะไปดูดน้ำในตัวดักกลิ่นออกไป และทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้าสู่อาคารได้

อากาศผ่านเข้า-ออกที่ท่ออากาศที่ต่อเข้ากับท่อระบายน้ำทิ้ง โดยทั่วไปท่ออากาศจะถูกต่อออกจากตัวอาคารที่ชั้นบนสุดหรือชั้นดาดฟ้า หรือที่เรียกกันว่า เขาควาย หรือ VENT THROUGH ROOF (VTR.)  โดยตามหลักทางวิศวกรรมท่ออากาศควรต่อออกไปด้านนอกอาคารและให้อยู่สูงกว่าอาคารอย่างน้อย 150 มม. หรือให้ระยะมากพอที่จะไม่มีกลิ่นมารบกวน

ขนาดของท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง ตามหลักการออกแบบการคำนวณจะอ้างอิงจากปริมาณค่าหน่วยสุขภัณฑ์ (Fixture Units, FU) และความยาวท่อที่ใช้ โดยทั่วไปท่อสาขา (Branch) จะนิยมใช้ที่ขนาด 1 ¼ นิ้ว จนถึง 2 นิ้ว และท่อประธาน (Main) จะนิยมใช้ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป และในการออกแบบระบบท่ออากาศยังต้องคำนึงถึงตำแหน่งและแนวทางการเดินท่ออากาศเพื่อให้สามารถติดตั้งง่ายและใช้งานได้ดีอีกด้วย

 

ปัจจุบันการออกแบบระบบท่ออากาศทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่เลือกใช้ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง วาล์วเดอร์โก้ทำหน้าที่ป้องกันน้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ไม่ให้โดนดูดออกไป โดยวาล์วจะเปิดรับอากาศเมื่อระบบต้องการอากาศ และวาล์วจะปิดสนิทเมื่อระบบอยู่ในสภาวะสมดุล ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีกลิ่นเหม็นออกจากตัววาล์ว

การใช้งานเพียงติดตั้งวาล์วเดอร์โก้บนท่อน้ำเสียหรือท่อน้ำทิ้ง (โสโครก) วาล์วเดอร์โก้ 1 ตัว ทำหน้าที่รับอากาศเพื่อเติมให้กับสุขภัณฑ์ได้ถึง 5 สุขภัณฑ์ รวม Floor Drain อีก 1 จุด

วาล์วเดอร์โก้มีทีมวิศวกรออกแบบสามารถให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบระบบระบายน้ำทิ้งโดยใช้วาล์วเดอร์โก้แทนท่ออากาศได้ทั้งระบบหรือในจุดที่มีปัญหาการเดินท่ออากาศ มั่นใจเลือกใช้ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้รับประกันสินค้ายาวนาน 10 ปี สินค้าคุณภาพจากประเทศสวีเดน มีการใช้งานมายาวนานกว่า 40 ปี

วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs…ทดแทนท่ออากาศในระบบน้ำทิ้ง สินค้าคุณภาพจากสวีเดน