ห้องน้ำเหม็น ตัวการของเชื้อโรค

Articles

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ หรือห้องน้ำเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุ ประกอบด้วย

    1. ตะแกรงกันกลิ่น หรือ Floor drain (ที่เรียกทั่วไปว่า Bell Trap ) ที่ครอบบริเวณรูระบายน้ำ ของห้องน้ำบริเวณส่วนเปียกและส่วนแห้ง บางรุ่นจะมีถ้วยน้ำ มีรูปทรงคล้ายชามคว่ำ ลักษณะขังน้ำในตัว เพื่อช่วยกันกลิ่นภายในท่อย้อนขึ้นมา ในห้องน้ำ ถ้าน้ำในถ้วยแห้งจะทำให้กลิ่นสามารถย้อนกลับมาได้

 

2. การวางระบบท่อไม่ดี ไม่ได้มีการติดตั้งท่ออากาศ หรือ ท่ออากาศตัน เมื่อกดชักโครกจะทำให้อากาศที่อยู่ภายในท่อดันกลับมาตามท่อระบายน้ำ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากบริเวณคอห่าน หรือ ตะแกรงระบายน้ำบริเวณพื้นภายในห้องน้ำ ซึ่งท่ออากาศที่ปล่อยออกสู่ภายนอกยังช่วยลดการอุดตันที่เกิดจากอากาศไปกั้นทางเดินของท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศส่วนใหญ่จะติดบริเวณรอบบ้านจึงควรเลือกตำแหน่งในการปล่อยจึง ไม่ควรปล่อยให้เข้ามาในบ้านโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งกลิ่นไปทั่วบ้านเป็นสาเหตุที่ทำให้ห้องน้ำเหม็นได้

3. ท่อน้ำทิ้งจากอ่างล่างหน้า หรือสุขภัณฑ์ต่างๆ ควรจะมี P trap ถ้าน้ำใน P Trap หายไปจะทำให้กลิ่นย้อนกลับมาตามสุขภัณฑ์ ทำให้ห้องน้ำเหม็นได้

4. การติดตั้งชักโครก อาจจะใส่อุปกรณ์ไม่ครบ โดยเฉพาะ“ปะเก็นกันกลิ่น” หรือ “ปะเก็นขี้ผึ้ง” หรือ“ปะเก็นแว็กซ์” ซึ่งเป็นแหวนยางใช้สวมป้องกันกลิ่นบริเวณรอยต่อระหว่างท่อระบายที่ออกจากโถสุขภัณฑ์ (ขนาด 3 นิ้ว) กับท่อโสโครกที่พื้น (ขนาด 4 นิ้ว) หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากตำแหน่งขอท่อโสโครกที่พื้นไม่ตรงกับจุดต่อท่อโถสุขภัณฑ์ จึงทำให้กลิ่นเล็ดลอดออกมาได้

5. การวางยาแนวรอบฐานโถสุขภัณฑ์ไม่ดี หรือไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการกะเทาะออกได้ง่าย เป็นสาเหตุที่ทำให้กลิ่นย้อนกลับขึ้นมา และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำได้

ทุกปัญหาจากห้องน้ำเหม็น ล้วนส่งผลให้เกิดเชื้อโรคที่พร้อมเข้าสู่ภายในอาคาร จึงควรหมั่นดูแลและตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและครอบครัว