เทคนิคการติดตั้งสำหรับวาล์วเติมอากาศ
DURGO AAVs รุ่น 40

ประเภทการประกอบ

ปลายเรียบ

อัตราการไหลของอากาศ

13 ลิตร ต่อ วินาที

สี

ขาว

ประเภทของวาล์วมาตรฐาน EN 12380

Type A1

DURGO AAVs รุ่น 40

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Product Specification)

o อุณหภูมิ (Temperature Range) : -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส

o ความดันเริ่มต้นในการทำงานของวาล์วเติมอากาศ (Opening Pressure) : 0 ถึง – 150 Pa (ตามมาตรฐาน EN 12380 )

o ความสามารถในการกันอากาศรั่วของวาล์วเติมอากาศ (Airtightness) : 10,000 Pa (1 เมตรน้ำ)

o การใช้งานวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 : ท่อระบายน้ำ (มาตรฐาน EN ) ขนาด D40 หรือ 1 ½ นิ้ว

o วัสดุของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 : พลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

o วัสดุซีลยาง : ยาง EPDM (Ethylene-Propylene Diene Rubber)

วิธีการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40

วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 สามารถต่อเข้ากับท่อมาตรฐาน EN ขนาด D40 หรือ 1 ½ นิ้ว ดังรูป

วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40
รูปที่ 1 วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40
ขนาดของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40
รูปที่ 2 ขนาดของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40
การประกอบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 กับปลายท่อมาตรฐาน EN
รูปที่ 3 การประกอบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 กับปลายท่อมาตรฐาน EN

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ก่อนการประกอบให้เช็คทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด บริเวณพื้นผิวของวาล์วเติมอากาศ และ ยางด้านในปากระฆังของท่อหรือข้อต่อให้ปราศจากคราบฝุ่น คราบสกปรกและน้ำมันต่างๆ

2. ทาน้ำยา Lubicant XYLENT ที่ยางด้านในปากระฆังของท่อหรือข้อต่อให้ทั่ว

3. ใส่วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 เข้าไปในยางของปากระฆังของท่อหรือข้อต่อจนสุด

4. เช็ดน้ำยาส่วนที่เกินออกให้สะอาดเรียบร้อย

5. การติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 ตำแหน่งของตัววาล์วเติมอากาศจะต้องตั้งฉากกับระดับน้ำไม่ควรเอียง หรือคลาดเคลื่อนเกิน 5 องศา และห้ามติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 ในแนวนอนโดยเด็ดขาด

XYLENT Pipe
XYLENT Pipe

XYLENT Pipe

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. ควรติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 หลังทำการทดสอบแรงดันน้ำของระบบแล้วเท่านั้น

2. เมื่อทำการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 แล้วควรครอบด้วยถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่น ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษผงวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างไปติดบริเวณซีลยาง EPDM นำถุงพลาสติกออกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. ห้ามติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 ในพื้นที่อับอากาศ และไม่ควรติดตั้งในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศเสียใกล้ปล่องควันหรือก๊าซอันตราย

4. ในกรณีที่ติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 40 ในพี้นที่อับอากาศ ไม่สามารถมีอากาศทดแทนเข้าไปได้เลย เช่น ในผนังทึบ หรือในที่ลับตา จะต้องมีการติดตั้งช่องตะแกรงระบายอากาศ ขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อให้วาล์วเติมอากาศสามารถทำงานได้ตามปกติ

5. ควรมีช่อง Service ขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อทำการเปิดบำรุงรักษาในกรณีที่จำเป็น