เทคนิคการติดตั้งสำหรับวาล์วเติมอากาศ
DURGO AAVs รุ่น 50

ประเภทการประกอบ

ปลายเรียบ

อัตราการไหลของอากาศ

17 ลิตร ต่อ วินาที

สี

ขาว

ประเภทของวาล์วมาตรฐาน EN 12380

Type A1

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Product Specification)

o อุณหภูมิ (Temperature Range) : -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส

o ความดันเริ่มต้นในการทำงานของวาล์วเติมอากาศ (Opening Pressure) : 0 ถึง – 150 Pa (ตามมาตรฐาน EN 12380)

o ความสามารถในการกันอากาศรั่วของวาล์วเติมอากาศ (Airtightness) : 10,000 Pa (1 เมตรน้ำ)

o การใช้งานวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 : ท่อระบายน้ำ (มาตรฐาน JIS) ขนาด 2 ½ นิ้ว ถึง 3 นิ้ว

o วัสดุของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 : พลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

o วัสดุซีลยาง : ยาง EPDM (Ethylene-Propylene Diene Rubber)

วิธีการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50

วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 สามารถต่อเข้ากับท่อมาตรฐาน JIS ขนาด 2 ½ นิ้ว และ 3 นิ้ว โดยใช้ข้อต่อยางดำ (Adaptor) ดังรูป

รูปที่ 1 วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50
รูปที่ 2 ขนาดของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50

รูปที่ 3 การประกอบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 กับปลายท่อมาตรฐาน JIS

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ก่อนการประกอบให้เช็คทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด บริเวณพื้นผิวของวาล์วเติมอากาศและปลายท่อให้ปราศจากคราบฝุ่น คราบสกปรกและน้ำมันต่างๆ

2. ทาน้ำยา Lubicant XYLENT ที่ด้านในข้อต่อยางดำให้ทั่ว

3. ใส่ข้อต่อยางดำเข้ากับวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 และปลายท่อ โดยทิศทางการใส่ยางดำกำหนดให้หัวลูกศรจะต้องชี้ไปที่วาล์วเติมอากาศ

4. ใส่ข้อต่อยางดำเข้าไปที่วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 และปลายท่อให้ลึกด้านละ 3 ซม.

5. เช็ดน้ำยาส่วนที่เกินออกให้สะอาดเรียบร้อย

6. การติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 ตำแหน่งของตัววาล์วเติมอากาศจะต้องตั้งฉากกับระดับน้ำไม่ควรเอียง หรือคลาดเคลื่อนเกิน 5 องศา และห้ามติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 ในแนวนอนโดยเด็ดขาด

XYLENT Pipe
XYLENT Pipe

PVC Pipe

XYLENT Pipe

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. ควรติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 หลังทำการทดสอบแรงดันน้ำของระบบแล้วเท่านั้น

2. เมื่อทำการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 แล้วควรครอบด้วยถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่น ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษผงวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างไปติดบริเวณซีลยาง EPDM นำถุงพลาสติกออกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. ห้ามติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 ในพื้นที่อับอากาศ และไม่ควรติดตั้งในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศเสียใกล้ปล่องควันหรือก๊าซอันตราย

4. ในกรณีที่ติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น 50 ในพี้นที่อับอากาศ ไม่สามารถมีอากาศทดแทนเข้าไปได้เลย เช่น ในผนังทึบ หรือในที่ลับตา จะต้องมีการติดตั้งช่องตะแกรงระบายอากาศ ขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อให้วาล์วเติมอากาศสามารถทำงานได้ตามปกติ

5. ควรมีช่อง Service ขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อทำการเปิดบำรุงรักษาในกรณีที่จำเป็น